Colofon gegevensbescherming

Beperking van de aansprakelijkheid:

Website: kalfsvlees.nl en alle onderliggende pagina's;

Gebruikers: bezoekers van de website;

Bedrijf: SPK de geautoriseerde uitgever van de website;

Het volgende is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

SPK werkt de inhoud van de website regelmatig bij en onderhoudt deze. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

SPK staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de op deze website geraadpleegde informatie.

SPK geeft geen garantie voor de veiligheid van onze website en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van onze website.

SPK is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe partijen waarnaar wordt verwezen;

SPK verstrekt de informatie op haar website zonder enige garantie of waarborg van welke aard dan ook. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;

SPK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op onze website;

SPK zal de website naar eigen inzicht en op elk gewenst moment wijzigen of beëindigen. SPK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website;

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie op onze website;

Auteurs en bijkomende auteursrechten: 

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het auteursrecht en andere auteursrechtwetten. Volgens de auteurswet en de aanvullende auteursrechtwet is het niet toegestaan inhoud te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de betreffende auteursrechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Wat de inhoud en de rechten van derden betreft, zijn deze als zodanig gemarkeerd. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. 

Toepasselijk recht en jurisdictie:

Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover deze onder de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank vallen, zullen in eerste instantie worden behandeld door de bevoegde rechter op de locatie van de opdrachtnemer.

Gebruiksvoorwaarden:

Deze pagina is een aanbod van de SPK/VanDrie Group. Gelieve regelmatig op de hoogte te blijven van updates van deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor het gebruik van onze site. Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden in hun huidige versie. 

  • Deze website gebruikt cookies ter registratie van webstatistieken. Door voor "Ik ga akkoord" te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem.
  • Ik ga akkoord.