Droogtoren

Hier worden vloeibare zuivelgrondstoffen gedroogd en halffabrikaten geproduceerd, die vervolgens bij de diverse locaties die kalvermelk produceren verwerkt worden tot kwalitatief hoogwaardige producten.

Kalvermelk(poeder) van uitstekende kwaliteit bereiden, begint bij de kwaliteit van de grondstoffen. De basis van kalvermelkpoeder is magere melk en wei.

Bij wei wordt overigens een onderscheid gemaakt tussen zure en zoete wei. Zure wei is een bijproduct afkomstig van de productie van kwark en yoghurt. Zoete wei valt vrij in de kaasmakerij.

Monster & Lab

Monstername

De vrachtwagenchauffeur parkeert zijn vrachtwagen bij één van de silo’s waar hij de magere melk of wei in gaat lossen. Voordat een vrachtwagen de grondstoffen mag lossen vindt eerst bemonstering plaats.

Alle grondstoffen die het productiebedrijf binnenkomen, moeten voldoen aan strikte normen. Veilig en schoon zijn kernwaarden. Pas nadat het laboratorium groen licht heeft gegeven, mag de chauffeur beginnen met het lossen. De grondstoffen komen dan in een gesloten productiesysteem. Dit geeft de zekerheid dat in de kalvermelkpoeder alleen vooraf goedgekeurde grondstoffen zijn verwerkt. Hiermee is het eindproduct veilig en van constante kwaliteit.

Laboratorium

Een medewerker van het bedrijf laat de vloeistof in een emmer lopen. Deze emmer brengt hij naar het laboratorium.  Daar wordt de inhoud getest op kwaliteit. Totdat de positieve uitslag van de monstername er is moet de chauffeur wachten met het lossen van de grondstoffen.

Monster

Het monster wordt getest op kwaliteit.

Losstation

Een geautomatiseerd systeem zorgt na goedkeuring van het laboratorium voor het vrijgeven van de pijpleiding en het ontladen van de wagen.

Een uitgekiend systeem van pijpleidingen zorgt ervoor dat de grondstoffen van de vrachtwagen in de juiste silo terechtkomen. Altijd elke lading in een aparte opslagplaats.

Productieruimte

Computergestuurde machines zorgen er voor dat de warme vloeistoffen in de juiste leidingen komt, zodat het water onttrokken kan worden en er een kwalitatief hoogwaardige poeder overblijft. Deze verschillende soorten poeders zijn een halffabricaat voor het vervaardigen van kalvermelkpoeder.

Poedervat

Deze verschillende soorten poeders zijn een halffabricaat voor het vervaardigen van kalvermelkpoeder.

Receptenkamer

Receptenkamer

Medewerkers in de receptenkamer bepalen welke silo met warme vloeistoffen ze gaan laten drogen. Aan de hand van een geavanceerd computersysteem kunnen ze de inhoud van bepaalde silo’s in het productieproces laten vloeien. Daar wordt door warmte het water onttrokken, de poeders worden gedroogd en het product is klaar voor verdere verwerking.

Computer

De computer legt vast wat in welke silo zit. Medewerkers in de receptenkamer kunnen zo gericht de grondstof afroepen.

Laden voor transport

Bulkwagens laden de poeders vanuit de opslagsilo’s en vervoeren het naar de kalvermelkpoeder producenten.

In een bulkwagen wordt altijd maar één soort poeder vervoerd.  Zo ontvangt de poederproducent de verschillende grondstoffen separaat van elkaar en kan zij de verschillende grondstoffen op basis van de recepturen gaan mengen.

De droogtoren en bereiders van kalvermelkpoeder leveren zo hun bijdrage aan het produceren van verantwoord en veilig kalfsvlees.

Deze website gebruikt cookies ter registratie van webstatistieken. Door voor "Ik ga akkoord" te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem.

Ik ga akkoord.