Het laboratorium

Het laboratorium speelt een belangrijke rol bij de voedselveiligheid. Medewerkers controleren hier alle grondstoffen voor het maken van kalvermelk. Pas na controle en goedkeuring mag de chauffeur de vrachtwagen lossen.

Naast de strenge controle op grondstoffen onderzoekt het laboratorium ook het uiteindelijke product kalfsvlees. Dit moet 100% zuiver zijn om het veilig te kunnen eten.

Beter Leven Kenmerk & SKV

Beter Leven Kenmerk

Er is ook kalfsvlees te koop met het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Dit voldoet aan extra hoge eisen op het gebied van het dierenwelzijn. Zo hebben alle kalveren een hemoglobine gehalte dat op of boven de 6 millimol per liter bloed ligt, terwijl de wettelijke norm 4.5 is. Hiermee komt  geen enkel kalf in de gevarenzone voor wat betreft bloedarmoede.

Verder kunnen kalveren gelijktijdig drinken en krijgen ze tweemaal zoveel vezelrijk ruwvoer als wettelijk is voorgeschreven. In de stallen is extra aandacht voor het loop- en ligcomfort. Het transport naar de kalverhouderij is nooit langer dan 8 uur of 500 km en het vervoer naar het slachthuis is maximaal 4 uur of 250 km.

Voedselveiligheid

De voorschriften op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid zijn transparant. Kalfsvleesproducten zijn terug te traceren naar het bedrijf waar de dieren zijn geboren en opgegroeid. Dagelijkse testen overal in de productieketen geven de consument extra zekerheid.

Voedselveiligheid heeft hoge prioriteit. Bij het maken van de regels werken de kalfsvleesbedrijven nauw samen met de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, nationale overheden, Europese instellingen en universiteiten.

SKV

Op initiatief van het bedrijfsleven zelf is in 1990 in samenwerking met de nationale overheid de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) opgericht. Dit is een onafhankelijke controle-instelling die toeziet op de kwaliteit van kalvervoeders en kalfsvlees. Inspecteurs van de SKV garanderen dat het kalfsvlees schoon is. Dat wil zeggen dat het geen stoffen bevat die er niet in thuis horen. Kalfsvlees is gegarandeerd vrij van verboden groeibevorderaars en er zitten ook geen resten van medicijnen in. Het is absoluut veilig om te eten.

Deze website gebruikt cookies ter registratie van webstatistieken. Door voor "Ik ga akkoord" te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem.

Ik ga akkoord.