Voerproductie

Lossen & monsterafname

Monster lossen

De vrachtwagen rijdt bij de producent van kalvermelk het monsterlokaal binnen. De chauffeur opent de kleppen op de bovenkant van de bulkwagen. Een medewerker van het bedrijf neemt monsters. Met een lange slang wordt op verschillende hoogten poeder opgezogen. Vervolgens worden deze monsters gemengd en naar het laboratorium gebracht voor controle.

De vrachtwagen kan het monsterlokaal verlaten, maar moet wachten met het lossen van de grondstoffen totdat het laboratorium goedkeuring heeft gegeven. Een geautomatiseerd systeem zorgt vervolgens voor het vrijgeven van de pijpleiding en het ontladen van de wagen.

Monsterafname

Het laboratorium

Dit hightech laboratorium staat aan de basis van voedselveiligheid. Laboranten testen of de aangeboden grondstoffen voor het maken van kalvermelkpoeder voldoen aan de gestelde criteria. Ze nemen ook ieder half uur monsters uit de productie en op gezette tijden testen ze het eindproduct.

Verder controleren de laboranten de kwaliteit van de ruwvoeders die kalverhouders aan hun dieren verstrekken. Zelfs het drinkwater van de kalveren wordt regelmatig geanalyseerd om er zeker van te zijn dat het betrouwbaar is.  
Al deze controles en laboratoriumtesten zijn van belang omdat de kwaliteit van kalvervoer zich uiteindelijk terugvertaalt in de kwaliteit van het kalfsvlees.

Monster

Alle monsters krijgen een unieke code die van belang is voor een zorgvuldige registratie. De voorraad monsters van grondstoffen en eindproducten is groot. De bewaartermijn bedraagt 9 maanden. Mocht er in die periode onverhoopt iets mis zijn met het voer, dan is de oorzaak meestal snel te achterhalen. Zo nodig doet een ander, onafhankelijk laboratorium contra-analyses  van het opgeslagen monstermateriaal.

Als het gaat om de veiligheid van het vlees laat de kalversector niets aan het toeval over.

Testen

De laboratoria beschikken over de meest geavanceerde apparatuur om testen uit te voeren. Dit apparaat meet de hoeveelheid mineralen in het voer. Mineralen zijn bijvoorbeeld ijzer, zink, koper, magnesium en kalium. Allemaal belangrijke voedingsstoffen voor het kalf om te kunnen groeien.

De laboratoria doen ook onderzoek naar de kwaliteit van de ruwvoeders die kalveren gevoerd krijgen naast kalvermelk. En ze houden toezicht op de kwaliteit van het drinkwater voor de dieren.

Hoogwaardig en betrouwbaar voer is belangrijk voor het dierenwelzijn maar ook voor de voedselveiligheid.

Losstation & leidingstraten

Losstation

Kalvermelk van uitstekende kwaliteit bereiden, begint bij de kwaliteit van de grondstoffen. Magere melkpoeder en weipoeder zijn de belangrijkste ingrediënten.

Alle grondstoffen die het productiebedrijf binnenkomen, moeten voldoen aan strikte normen. Veilig en schoon zijn kernwaarden.

Komt een vrachtwagen met grondstoffen bij de losplaats, dan vindt eerst bemonstering plaats. Pas nadat het laboratorium groen licht heeft gegeven, mag de chauffeur beginnen met het lossen. De grondstoffen komen dan in een gesloten productiesysteem. Dit geeft de zekerheid dat in de kalvermelk alleen vooraf goedgekeurde grondstoffen zijn verwerkt. Hiermee is het eindproduct veilig en van constante kwaliteit.

Leidingstraten

Een uitgekiend systeem van pijpleidingen zorgt ervoor dat de grondstoffen van de vrachtwagen in de juiste silo terechtkomen. Altijd elke lading in een aparte opslagplaats. De computer legt vast wat in welke silo zit. Medewerkers in de receptenkamer kunnen zo gericht de grondstof afroepen die nodig is om een bepaald soort kalvermelk te bereiden. Computergestuurde mengmachines garanderen een constante samenstelling van het eindproduct.

Productieruimte

Productieruimte verdieping 4

Het productieproces verloopt letterlijk verticaal; 16 meter van boven naar beneden.

Medewerkers in de receptenkamer bepalen hoeveel poeder ze uit welke silo willen hebben. Via een buizensysteem komen de stromen bij elkaar in de mengmachine. Hierin valt het mengsel 8 meter naar beneden. Van onderaf blaast een soort ventilator lucht in de machine, zodat de korreltjes poeder langzaam naar beneden vallen. In hun val komen ze in aanraking met warm vet dat van de zijkanten komt en de poederkorreltjes als het ware inpakt. Zo ontstaat kalvermelkpoeder dat de juiste ingrediënten bevat om de dieren goed te laten groeien en in prima conditie te houden.

Productieruimte verdieping 3

Dit apparaat zorgt voor de toevoer van warm vet aan de poeder. Door de kleine uitgangen en het grote aantal slangetjes vernevelt het in de mengmachine. De toevoer van vet luistert nauw. Niet te veel en niet te weinig. Om de samenstelling van het eindproduct, de kalvermelk, goed te bewaken, nemen medewerkers van de receptenkamer twee keer per uur een monster. In het laboratorium vindt de analyse plaats.

Producenten van kalvermelk doen er alles aan om uitgebalanceerd en verantwoord voer op de markt te brengen. Dit houdt de kalveren in de juiste conditie en levert ook een bijdrage aan veilig voedsel voor de consument.

Productieruimte verdieping 2

De mengmachine is 16 meter hoog en op verschillende etages toegankelijk. Handig dus voor het onderhoud, maar ook voor het nemen van monsters. Dit kan op verschillende hoogten gebeuren en dus in alle mogelijke stadia van het productieproces.

Productieruimte verdieping 1

Als de magere melkpoeder, de weipoeder en de vetten goed gemengd zijn, volgt weer een laboratoriumtest. Valt die positief uit, dan gaat de droge kalvermelk via dit buizenstelsel naar grote opslagsilo’s. Bulkvrachtwagens brengen het naar de kalverhouderijen. Of het gaat in zogenoemde big bags naar de klanten overal in het land.

Receptenkamer

Dit is het hart van de productielocatie. Het is de receptenkamer waar medewerkers de verschillende grondstoffen afroepen en naar de mengmachine dirigeren. Ze sturen het productieproces aan en volgen het via beeldschermen. Op elk moment kunnen ze precies zien hoeveel kilo van welke grondstof in welke silo zit en wat er gebeurt in de mengmachine. Ook de historie van de grondstoffen is beschikbaar.

Bulkvervoer

Bulkvervoer

Bulkwagens laden de kalvermelkpoeder uit de opslagsilo’s en vervoeren het naar de kalverhouderijen. Voordat het transport begint, onderzoekt het laboratorium eerst nog een eindmonster. Is dit in orde, dan mag de vrachtwagen vertrekken. Mankeert er iets aan, dan blokkeert de producent de lading en laat de droge kalvermelk vernietigen. Het monster en de uitslag blijven 9 maanden bewaard.
Bereiders van kalvermelkpoeder leveren zo hun bijdrage aan het produceren van verantwoord en veilig kalfsvlees.

Transport

Bulkwagens brengen de kalvermelkpoeder naar opslagsilo’s bij de kalverhouderij. De boer stort het vervolgens in de mengmachine. Hij maakt het aan met warm water en voert het dan aan de kalveren.

Deze website gebruikt cookies ter registratie van webstatistieken. Door voor "Ik ga akkoord" te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem.

Ik ga akkoord.